เที่ยวให้ผ่อนคลายไปกับ Royal Enfield ที่ขุนแปะ

ชาว Mocyc ก็ได้มีโอกาสได้รัวิวและทดสอบรถของทาง Royal Enfield ทั้งนี้เราก็ได้ถือโอกาสนี้ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจไปทุ่งดอกไฮเดรนเยียและดอกบัวตองกันที่ดอยขุนแปะ โดยการเดินทางของเรานั้นได้ใช้รถอยู่ 2 รุ่นนั่นคือ Royal Enfield Interceptor 650 และ Royal Enfield Continental GT 650 ระหว่างทางที่เราเดินทางนั้นโหดหินมากแต่รถทั้ง 2 รุ่นนี้เอาอยู่ทุกสถานการณ์จริงๆ