ภาพบรรยากาศ Freedom On Tour พร้อมพาชม Richco Harley-Davidson Chiang Mai

าน Freedom On Tour เรามีสัมภาษณ์พิเศษว่าความเป็นมามันเป็นยังไง
Central Festival Chiang Mai ลาน เอาท์ดอร์ 2 ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562
พร้อมพาชม Richco Harley-Davidson Chiang Mai ไปชมกันครับ