ภาพบรรยากาศการแข่งขัน KRRC ROUND 4 (Kawasaki Road Racing Championship 2018 )

รวมภาพบรรยากาศในงาน Kawasaki Road Racing Championship 2018 สนามที่4 ในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ทีผ่านมา