ภาพบรรยากาศการแข่งขัน Bric Superbike 2018 สนามที่ 2 เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2061 นี้

Bric สนามที่ 2 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 13-15 / 07 / 2018 ณ สนาม Chang Inter National Circuit