Kawasaki Enduro 3 Hour

Kawasaki Enduro 3 Hour
on 23-24 June 2018
ณ สนามชั่วคราว เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
ถนน 118 ต. เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่