บรรยากาศในงานเปิดพรีเซ็นเตอร์ใหม่ของ Pirelli และเปิดตัวยางใหม่

บรรยากาศในงานเปิดพรีเซ็นเตอร์หม่ของ Pirelli (แอนนี่) และเปิดตัวยางใหม่ (ภาพบรรยากาศภายในงาน)