บรรยากาศงาน benelli ทดสอบขับขี่ leoncino 500 และ TRK 502X

ภาพบรรยากาศงาน benelli ที่ได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561