จากรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุ นำกลับมาทำใหม่ ไฉลัยกว่าเดิม

จากรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุ นำกลับมาทำใหม่ ไฉลัยกว่าเดิม
จาก สำนัก Ranger Korat 4
Cr https://www.facebook.com/profile.php?id=100000562382453