คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก จับเอา Ninja250 มาทำคาเฟ่ซะจำรถเดิมไม่ได้

คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก จับเอา Ninja250 มาทำคาเฟ่ซะจำรถเดิมไม่ได้
Ninja250 cafe racer by Boranclassic