รถสวย แต่อยากแลกกับ RD 125 ที่ ราม. ครับ

ตามที่ตกลง..