ชุมแพไรเดอร์คลับ

ทริปต้อนรับหน้าฝนต้นเดือนพฤษภาคม49 เส้นทางชุมแพ-เขื่อนจุฬาภรณ์
(ข้อคิดสำหรับการเดินทางทริปนี้ โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างสูงขณะขับขี่รถท่ามกลางสายฝน เพราะท่านอาจจะเปียกปอนได้อย่างง่ายดาย)
ลูกปลาเล็ก : ถ่ายภาพ
ลูกปลาน้อย : แอบรายงาน