รถคนไทย Street Bomber 150

รถคนไทย Street Bomber 150 รถลูกค้าเอามาทำสี
จาก http://www.facebook.com/kohservice