ทำไม..ชอบมีคนถามว่าแต่งหมดไปเท่าไร ? ( ต่อ)

(เฉลยกันเลยดีกว่า)