แต่ง ไป งั้นๆ ออก แนวเดิมๆซะ มาก กว่า

มี โอ เดิมๆ ล้อ 17 did ยาง 200 หน้า หลัง โหลด หน้า 5''
ปลายท่อ posh ทำเม็ด แล้ว ก้อ ชาม สายพานด้วย ไล่อากกาศ กะน้ำมัน ปลาย แค่ 125 เอง ออก แนว เดิมๆ ซะมากกว่า