สนามที่ 2 Drag boy yakuza 123% Ubon วันแรก

สนามที่ 2 แล้วกับรายการแข่งขัน Drag boy yakuza 123% Ubon เปลี่ยนสนามใหม่ คนดูมากขึ้น รายการแข่งขันมากขึ้นเพื่อเอาใจวัยรุ่นไม่ให้ไปแข่งขันกันบนท้องถนน และส่งสร้างเวลาว่างให้ห่างไกลยาเสพติด