คลังเผยเคาะวันโอน เบี้ยคนชรา-พิการ

  • มอไซค์ คาเฟ่
  • kubarnaza
  • 2
  • 16 ก.ย. 2563 22:14
  • 27.55.77.***

หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าจะมีการเลื่อนการโอนเงินจากวันที่ 10 ก.ย.63 เป็นภานในเดือน ก.ย. 63 และข่าวอัพเดทล่าสุด ประจำวันที่ 15 ก.ย.63 ออกมาเปิดเผยว่า ไม่ต้องรอนาน! คลังเผย ได้เงินครบแล้ว เคาะวันโอน เบี้ยคนชรา-พิการ

 กรณี นายชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์ ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เปิดเผยผ่านเพจ “ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” กรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือน ก.ย. 2563 ที่เลื่อนการโอนเงินจากวันที่ 10 ก.ย. เป็นภายในเดือน ก.ย. 2563 ว่า กรมบัญชีกลางไม่มีความพร้อม ไม่ควรโยนความผิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

     พร้อมเสนอให้โอนหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการกลับมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิม และตั้งข้อสังเกตว่า กรมบัญชีกลาง เคยระบุว่าหากงบประมาณไม่เพียงพอ จะนำเงินทดรองราชการฯ ที่มีวงเงิน 1,500 ล้านบาท มาสำรองจ่ายเบี้ยยังชีพทั้ง 2 ส่วนได้ทันที จากนั้นจึงไปเรียกเก็บคืนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้มีคำถามว่าเงินทดรองราชการ 1,500 ล้านบาท หายไปไหน นั้น

     ความคืบหน้าวันที่ 15 ก.ย. รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ จะสามารถจ่ายได้ในวันที่ 17 ก.ย. นี้ โดยขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้จ่ายเงินให้เร็วที่สุด จากเดิมที่ต้องจ่ายเมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมา

     ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้รับโอนเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) จำนวน 7 พันล้านบาทครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 จากเดิมที่มีเงินอยู่เพียง 1.7 พันล้านบาท โดยหลังจากนี้กรมบัญชีกลางจะใช้เวลา 5 วันในการตรวจสอบข้อมูล และเบิกเงินคงคลังซึ่งฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อนำไปโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้แจ้งไว้ โดยผู้ที่รับโอนเงินโดยตรงผ่านบัญชีธนาคารจะสามารถกดเงินได้ทันทีในวันที่ 17 ก.ย. นี้ ส่วนผู้ที่ยังรับเงินจากท้องถิ่นอาจจะได้ไม่เกินวันที่ 18 ก.ย. 2563

     "รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างมาก โดยสั่งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อให้การจ่ายเงินทำได้เร็วที่สุด จากเดิมกำหนดจ่ายไม่เกินวันที่ 22 ก.ย. แต่เนื่องจากกลัวจะติดวันเสาร์อาทิตย์ทำให้จ่ายเงินไม่ได้ และในวันจันทร์ที่ 21 ก.ย. กรมบัญชีกลางจะต้องโอนเงินให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งมีจำนวนมาก หากจะโอนเบี้ยยังชีพคนชราและผู้พิการในช่วงดังกล่าวพร้อมกัน ระบบของธนาคารจะรับไม่ได้ แต่ตอนนี้ประเมินแล้วว่าจะทำได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้"
รายงานข่าว ระบุ

ที่มา : https://news.thaiza.com/