เกณฑ์ทหาร เริ่มกำหนดการใหม่ 23 ก.ค. — 31 ส.ค. 63 นี้!!

  • จิปาถะ อื่นๆ
  • promotion
  • 1
  • 20 พ.ค. 2563 17:30
  • 101.108.206.***
หลังจากที่เลื่อนการเกณฑ์ทหาร
จากเดิม 1 เม.ย. - 12 เม.ย. 63
ตอนนี้กลับมาแล้วจ้า
โดยกำหนดการใหม่ คือ 23 ก.ค. - 31 ส.ค. 63พี่ โปร สรุปข้อมูลมาให้ตามนี้เลย

1. 26 มิ.ย. -22 ก.ค. 63
เป็นการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.39)
การยื่นขอผ่อนผัน และการสละสิทธิ์ผ่อนผัน
(ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตนเอง)


2. 29 มิ.ย. – 22 ก.ค. 63
ผู้ที่สมัครใจจะเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สามารถดำเนินการได้
(ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตนเอง)


3. 26 ก.ค. – 23 ส.ค. 63
เป็นการตรวจเลือกฯ ปกติ โดยใช้สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ ของแต่ละเขต/อำเภอ ตามที่ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอกำหนดไว้ ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35)

4. กำหนดให้ผู้ที่ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกฯ
เริ่มทำการตรวจเลือกต่อจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ ปกติในแต่ละคณะตรวจเลือกฯ
(การดำเนินการจะต้องไม่เกิน วันที่ 31 ส.ค. 63 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลางเช่นเดียวกับผู้ร้องขอ)
อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่
02-223-3259