ฟรีเเลนซ์อยากทำประกันภัยควรเลือกเเบบไหนดี

  • มอไซค์ คาเฟ่
  • mahamongkol
  • 0
  • 25 มี.ค. 2563 14:42
  • 14.207.41.***

ฟรีเเลนซ์อยากทำประกันภัยควรเลือกเเบบไหนดี

            อาชีพฟรีแลนซ์คืออาชีพอิสระที่กำลังเป็นที่พูดถึงในปัจจุบัน เป็นลักษณะอาชีพที่ทำงานอย่างอิสระไม่สังกัดหน่วยงานใด ลักษณะการทำงานมักเป็น Project หรือจบเป็นเรื่อง ๆ ไป บางคนอาจรับงานในหลากหลายลักษณะขึ้นอยู่กับความสามารถของฟรีแลนซ์คนนั้น ๆ และเนื่องจากงานในลักษณะนี้มักไม่เข้าข่ายสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานรองรับ บรรดาฟรีแลนซ์จึงควรอาศัยการทำประกันชีวิตเพื่อรองรับความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินของชีวิตของตนเอง ทดแทนประกันสังคมและเงินชดเชยอื่น ๆ ของรัฐ โดยประกันที่ฟรีแลนซ์ควรเลือกนั้นมีดังต่อไปนี้

ประกันสุขภาพ สุขภาพร่างกายคือสิ่งสำคัญในชีวิตที่แม้จะดูแลรักษาได้ดีเพียงใดก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้ การเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินจึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก อย่างประกันเพราะห่วงใย Health Supreme ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่าห้องพักรักษาตัว ค่าผ่าตัด ค่าตรวจวินิจฉัย นอกเหนือจากค่ารักษาด้านสุขภาพแล้วยังรวมถึงค่าใช่จ่ายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย โดยวงเงินด่วนคุ้มครองมีมูลค่าที่ 60,000,000 และ 100,000,000 บาท ด้วยทุนประกันเริ่มต้นที่ 100,000 บาท นอกจากนี้ยังสามารถนำเบี้ยไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ประกันชีวิตเพื่อออมทรัพย์และลดหย่อนภาษี แม้ว่าฟรีแลนซ์จะเป็นอาชีพอิสระ แต่เมื่อมีรายได้ก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ คนต่อเจ้าหน้าที่สรรพกร อาชีพนี้จึงควรเลือกทำประกันออมทรัพย์เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาระทางการเงินที่จะต้องจ่ายให้สรรพากร เช่น RMF และยังช่วยสะสมทรัพย์สินเพื่อใช้ในยามเกษียณเช่นเดียวกับผู้ประกอบหน้าที่การงานอื่น ๆ อย่างประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60 เป็นประกันที่เมื่อทำแล้วจะให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 80 ปี โดยผู้ทำประกันจะต้องจ่ายทุนประกันเป็นระยะเวลานาน 10 ปีและได้รับเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยเมื่ออายุได้ 60 ปี เป็นเงินก้อนถึง 150% ของทุนประกัน มีทุนประกันเริ่มต้นที่ 300,000 บาท ให้ความคุ้มครองทั้งในกรณีที่เสียชีวิตหรือเข้ารับการพักรรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนต้องเสียรายได้อีกด้วย

ประกันอุบัติเหตุ จะมีความแตกต่างจากประกันออมทรัพย์แต่มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะอาชีพฟรีแลนซ์หลายอาชีพมีความจำเป็นในการเดินทางไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดหรือออกไปหน้างานบ้าง ซึ่งการเดินทางต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อความอุ่นใจและเพิ่มความมั่นใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น อย่างประกันอุบัติเหตุเพราะห่วงใย โดยให้คุ้มครองที่มีทุนประกันเริ่มต้นที่ 100,000 บาท ใช้เวลาชำระเบี้ย 15 ปี แต่ให้ความคุ้มครองต่อเนื่องยาวนานไปอีก 25 ปี ให้ความคุ้มครองต่อชีวิตและทรัพย์สินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสูงถึง 600% ของเบี้ยประกันและยังสามารถสะสมเงินทุนประกันที่จ่ายไป ซึ่งจะได้เมื่อครบสัญญาประกันสูงถึง 300% เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้ผู้ทำอาชีพฟรีแลนซ์มีความพร้อมเมื่อเข้าวัยเกษียณได้ดี