เอกสารที่ต้องใช้ หากจะขอเบิกค่าเสียหายจากพรบ.

 • จิปาถะ อื่นๆ
 • mahamongkol
 • 1
 • 01 พ.ย. 2562 15:20
 • 113.53.148.***

แน่นอนว่าใครๆ ต่างก็ต้องการที่จะมีพาหนะเป็นของตัวเองเพื่อความสะดวกในการเดินทางด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์กรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ตาม ทั้งนี้ในการจะมีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นั้นเราก็จำเป็นที่ตะต้องศึกษาถึงผลกระทบต่างๆ ที่ตามด้วย โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและที่มีผลต่อการเงินของเรา เพราะรถนั้นหากมีแล้วจะต้องมีการต่อภาษี ต่อประกันรถ หรือก็คือการ ต่อพรบรถยนต์ ด้วย ซึ่งถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไม่ดำเนินการให้เรียบร้อยก็จะมีความผิดตามกฎหมายนั่นเอง

และในการต่อหรือทำประกันต่างๆ นั้นก็จะต้องเสียเงิน ฉะนั้นหากเรายังมีรายได้ไม่เพียงพอก็ขอให้เก็บออมเงินเอาไว้ก่อน เนื่องจากว่ามันยังต้องเทียค่าบำรุงรักษาอะไรต่างๆ อีกเยอะ และยิ่งถ้าหากว่าใครก็ตามที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์นั้น เราเชื่อเหลือเกินว่าจะต้องมีการทำ ประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจเพิ่มเข้ามาอีกเป็นแน่ โดยไม่ว่าจะเลือกเป็น ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ประกัน ชั้น 2 หรือประกันชั้น 3 นั้นอย่างไรเสียก็ต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงอยู่เหมือนกัน เพียงแต่ยิ่งเลือกความคุ้มครองสูงก็จะยิ่งเสียค่าเบี้ยประกันสูงขึ้นตามไปด้วยเท่านั้น

แต่ถ้าหากว่าใครเลือกที่จะทำประกันรถยนต์ภาาคบังคับเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็ไม่เป็น แต่อาจจะได้รับความคุ้มครองในกรณีต่างๆ น้อยและค่าชดเชยความเสียหายต่างๆ ก็ได้รับน้อยเช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องเป็นตามเงื่อนไขตามที่พรบ.ได้กำหนดไว้ด้วว อย่างเช่นในวันนี้ทางเรานั้นก็มีข้อมูลในเรื่องของเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ใรการขอเบิกค่าทดแทนความเสียต่างๆ มมาฝากเพื่อนไว้เป็นความรู้กันไว้ด้วย ซึ่งเราบอกก่อนเลยว่ามันก็จะแยกเป็นกรณีต่างๆ คราวนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่าเอกสารที่เราจะต้องใช้สำหรับการขอเบิกค่าเสียหายต่างๆ ตามพรบ.นั้นจะต้องใช้อะไรบ้าง

 1. ถ้าจะขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกนั้นก็จำเป็นที่จะต้องใช้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการได้ออกให้
  • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 2. ถ้าจะขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องใช้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการได้ออกให้
  • ใบรับรองแพทย์ หรือหนังสือรับรองการเป็นผู้ป่วยใน
  • ใบแจ้งหนี้สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่จะเบิกนั้น

หมายเหตุ : ทั้งนี้ทั้งนั้นฝ่ายที่ผิดจะไม่สามารถทำการเบิกค่าเสียหายในการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในได้ แต่จะสามารถเบิกได้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

 1. ถ้าจะขอเบิกในกรณีทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ ก็จะต้องใช้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการได้ออกให้
  • ใบรับรองแพทย์
  • หนังสือรับรองคนพิการ ที่แสดงหลักฐานการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
  • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าได้รับความเสียหายจากการประสบภัย
 2. ถ้าจะเบิกในกรณีที่เสียชีวิต
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
  • ใบมรณบัตร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรม
  • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์