ประกันภัยรถยนต์แบบไหนที่มีความเหมาะสมสำหรับลักษณะการใช้รถยนต์ของตัวเอง

  • จิปาถะ อื่นๆ
  • mahamongkol
  • 0
  • 13 มี.ค. 2562 22:51
  • 1.2.203.***

ถ้าหากต้องเลือก บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุด น่าจะสื่อถึงบริษัทประกันภัยที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเราได้อย่างแท้จริง ทั้งรูปแบบ การบริการ อู่หรือศูนย์บริการต่าง ๆ ที่เราสามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมรถยนต์ได้อย่างสะดวก ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ

สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ที่น่าสนใจ เหมาะสมสำหรับรถยนต์ของเรา และตั้งคำถามว่า ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี ประกันภัยรถยนต์แบบไหนที่มีความเหมาะสมสำหรับลักษณะการใช้รถยนต์ของตัวเอง เลือก ทำประกันรถยนต์ที่ไหนดี ที่จะทำให้เรามีความสบายใจ ได้การคุ้มครองต่าง ๆ ที่เหมาะสมคุ้มค่ากับเงินที่เราจะต้องจ่ายนั้น มีหลักในการพิจารณาอยู่หลากหลายอย่างด้วยกัน ดังต่อไปนี้

ในเรื่องของบริการต่าง ๆ โดยเราอาจจะเลือกจากการบริการที่มีความพร้อม สามารถที่จะอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดูแลรถยนต์ ปรับปรุงหรือซ่อมแซมต่าง ๆ ในที่นี้หมายรวมถึง ผู้ให้บริการ พนักงาน ตั้งแต่การทำประกันตลอดจนการดูแลระหว่างอยู่ในประกันศูนย์บริการต่าง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานอยู่ในระดับที่เราสามารถมั่นใจได้ว่า เราสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการต่าง ๆ ได้ด้วยความมั่นใจ จะได้รับการดูแลที่ดีตลอดจนผลลัพธ์ที่จะได้แก่รถยนต์ของเราด้วย

ในการเลือก บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุด ในส่วนแรกที่เราควรจะต้องคำนึงถึงก่อนเลยก็คือ เรื่องของเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ของแต่ละบริษัทประกันภัย ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ราคาของเบี้ยประกันภัยนั้นอยู่ในเรทราคาที่เราสามารถรับได้หรือไม่ มีราคาที่สูงเกินไปหรือไม่ เมื่อนำมาเทียบกับการคุ้มครองที่ได้รับ  ค่าตอบแทน ค่าชดเชยต่าง ๆ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินต่าง ๆ หรือการเสียหาย สูญหาย ของรถยนต์ เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วการเลือกทำ ประกันรถยนต์ของอะไรดี ยังต้องดูในส่วนของ การชำระค่าเบี้ยประกัน โดยอาจจะต้องมีทางเลือกให้กับผู้ซื้อประกันในหลาย ๆ ช่องทาง  เช่นสามารถที่จะเลือกชำระเป็นการโอน ผ่านธนาคาร ตัดผ่านบัตร และจะยิ่งดีมากขึ้น หากว่าสามารถที่จะเลือกในการจ่ายเต็มจำนวน หรือแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ได้นานหลายเดือน ตามเงื่อนไข โดยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพร้อมของผู้ทำประกันภัยนั่นเอง