แปลงแผ่นชาร์ท 2แผ่นใส่ JRD

  • ปัญหาเรื่องรถและการใช้งาน
  • aody212
  • 0
  • 08 ก.ค. 2560 14:57
  • 183.88.249.***

เนื่องจากแผ่นชาร์ทตัวเก่า ควบคุมไฟACในระบบไว้ไม่อยู่ 

ไฟACจึงส่งแรงดันมาสูงเกินกำหนด ทำให้โอเวอร์โหลดร้อนจนแตก

ผลที่ตามมาคือ 

หลอดไฟหน้า+ไฟหรี่+ไฟหน้าปัด+ไฟเตือนไฟสูง+ไฟท้าย ขาดทั้งหมด

 

วิธีการแก้ไข

1. ใช้แผ่นชาร์ท ฟีลาโน่,ฟีโอเร่, NSR150 แบบ 5สาย (หาซื้อไม่ได้ต้องสั่งจองล่วงหน้า)
-1.1  ถ้ามีแผ่นชาร์ท5สาย สามารถต่อตาม"วงจรไฟชาร์ทและแสงสว่างแบบ3เฟส" ได้เลย

-1.2 เมื่อต่อเสร็จแล้ว อย่าเพิ่งต่อปลั๊กใส่ไฟหน้า ให้วัดแรงดันไฟACจากปลั๊กไฟหน้าก่อนว่าได้กี่V หรือจะวัดที่ขั้วต่อโอเวอร์โหลดก็ได้ (บิดคันเร่ง 2/3)
-->ถ้าวัดไฟAC ได้ไม่เกิน14V สามารถต่อปลั๊กใส่ไฟหน้าได้เลย
-->ถ้าวัดไฟAC ได้เกิน14V ลองสลับสายไฟACที่เข้าแผ่นชาร์ทดูว่าแรงดันลดลงไหม ถ้าไม่ลดต้องต่อโอเวอร์โหลดเพิ่ม
-->ถ้าวัดไฟAC ได้เกิน20V โอเวอร์โหลดเอาไม่อยู่ ต้องใช้แผ่นชาร์ท2ตัว ต่อแยกเป็น2วงจรแทน

-1.3 ถ้าวัดไฟAC ได้น้อยมาก ถึงแม้จะบิดคันเร่งจนสุดแล้วก็ตาม
-->เมื่อต่อปลั๊กใส่ไฟหน้าๆจะไม่สว่างและแผ่นชาร์ทอาจจะร้อนมาก
-->ต้องใช้แผ่นชาร์ท2ตัวต่อแยกแบบ2วงจรเหมือนกัน


2. ใช้แผ่นชาร์ท 2ตัว โดยต่อแยกเป็น2วงจร ทำงานร่วมกับโอเวอร์โหลด
--> แผ่นชาร์ท  ตัวที่1 แปลงไฟเป็น DC เพื่อชาร์ทแบต
--> แผ่นชาร์ท  ตัวที่2 แปลงไฟเป็น DC เพื่อจ่ายให้ระบบแสงสว่าง(ไฟหน้า)
--> ติดตั้งโอเวอร์โหลดไฟหน้า 30W 5.6โอมห์
--> ต่อพ่วงไฟ12V เลี้ยงนมหนูไฟฟ้า


ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

2.1 หาขั้วสายที่ต่อไปไฟหน้า โดยดึงปลั๊กที่ต่อมาจากแมกนีโตออก
ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่โหมดหาความต้านทาน ใช้สายสีดำของมัลติมิเตอร์จี้ค้างที่ขั้วต่อสายโอเวอร์โหลด
และใช้สายสีแดงจี้เพื่อหาว่าขั้วใดมีค่าเป็น0 แสดงว่าขั้วนั้นต่อไปที่ไฟหน้าหรือโอเวอร์โหลด

2.2 เมื่อหาขั้วสายที่ต่อไปไฟหน้าได้แล้ว ให้ตัดสายที่ต่อกับขั้วนั้นออก
 แล้วใช้สายไฟเส้นใหม่อีก2เส้น นำมาต่อเพิ่มความยาวแล้วโยงสายไปหน้ารถ (แนะนำสายไฟเบอร์ 1.5mm)
(อาจจะใช้สายเส้นละสี หรือใส่ท่อหดสายละสี เพื่อกำหนดว่า สายสีอะไรเป็นไฟACเข้า และสายไฟDCออก)

2.3 ดูรูปขั้วต่อของแผ่นชาร์ท WAVE 100 (TENA,NOVA-S) ว่าแต่ละขั้วต่อสายไปที่ไหน

2.4 ติดตั้งแผ่นชาร์ททั้ง2ตัวที่รูน็อตยึดแผ่นชาร์ท7สายตัวเก่า

2.5 ต่อสายแผ่นชาร์ทตามวงจร "แปลงวงจรแผ่นชาร์ท2ตัวใส่ JRD"

2.6 อย่าเพิ่งต่อปลั๊กใส่ไฟหน้า ให้วัดแรงดันไฟDCจากปลั๊กไฟหน้าก่อนว่าได้กี่V หรือจะวัดที่ขั้วต่อโอเวอร์โหลดก็ได้ (บิดคันเร่ง 2/3)
-->ถ้าวัดไฟDC ได้ไม่เกิน16V สามารถต่อปลั๊กใส่ไฟหน้าได้เลย
-->ถ้าวัดไฟDC ได้เกิน16V ลองสลับขั้วสายไฟACที่เข้าแผ่นชาร์ทดูว่าไฟDCลดลงไหม
-->ถ้าไฟDC ยังเกิน16V ต้องต่อโอเวอร์โหลดเพิ่ม

2.7 ต่อพ่วงไฟ12Vเพื่อจ่ายให้นมหนูไฟฟ้า
-->ต่อพ่วงจากขั้วต่อโอเวอร์โหลด(ไฟDC2)
-->หรือจะต่อพ่วงจากไฟขาออกจากสวิทช์กุญแจก็ได้
-->อย่าต่อพ่วงกับไฟDCของแผ่นชาร์ทตัวที่1(ไฟDC1)เพราะนั่นคือการต่อโดยตรงกับแบต
จะทำให้แบตจ่ายไฟให้นมหนูไฟฟ้าตลอดเวลา ถึงแม้จะปิดสวิทช์กุญแจดับเครื่องแล้วก็ตาม

......สวัสดี  aody21(แว่นเงิน)

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aody21&month=05-07-2017&group=1&gblog=6