จะเปลี่ยนจากแม็คเป็นล้อซี่ cbr150 ใช้ ดุมของไรได้มั้งคับ

  • คุยเฟื่องเรื่องแต่งรถ
  • สิงห์
  • 4
  • 05 ก.ย. 2551 20:32
  • 58.9.139.***
จะเปลี่ยนจากแม็คเป็นล้อซี่ cbr150 ใช้ ดุมของไรได้มั้งคับ และ จะใส่ โชคหน้าของโซนิค ตต้องเปลี่ยนไรมั้งคับ